+32 89 65 79 66 info@juliaberger.be

Julia Berger

Julia Berger is een veelzijdige kunstenares, die haar inspiratie vindt in de vormen die de natuur voortbrengt. Soms is die inspiratie indirect en ontstaan er zo abstracte of nagenoeg abstracte beelden, waar het laatste woord over betekenis en gevoelswaarde gegeven wordt door de toeschouwer.

Vaak ook is die inspiratie onmiddellijk duidelijk. In het bijzonder is dat het geval bij haar bronzen figuratieven van jonge of heel jonge mensen, wier houding heel sterk een eigen, fier bewustzijn suggereert. De langgerektheid van de benen, die kenmerkend is voor veel van haar meer recente werk, geeft een ranke maar krachtige standvastigheid aan, een geworteld zijn in de realiteit en ook, paradoxaal, het vermogen om boven de eigen situatie uit te stijgen.

Hoewel de beelden voor zich spreken, gaan veel ervan vergezeld door een kort gedicht, dat Julia’s associaties erbij onder woorden brengt en bij de grote openbare opdrachten is er steeds een tekst die de symboliek van het beeld verklaart. Hoe beeld (Julia) en woord (ondergetekende) bij elkaar kwamen, is dan weer een verhaal apart.

Julia Berger werd geboren in 1947 te Genk, groeide op in Niel-bij-As, waar zij ook woont en haar atelier heeft. In 1991 studeerde zij af aan de Stedelijke Academie Plastische kunsten te Genk, afdeling beeldhouwkunst. Vanaf 1991 volgde zij nog een aantal jaren de afdeling keramiek en enkele cursussen waaronder het papierscheppen.

In 1999 gaf Julia een lessenreeks boetseren aan mensen met een handicap, in het dagcentrum Wiric te Sint-Truiden. De gehandicapten vervaardigden onder haar leiding een gezamenlijk kunstwerk, maar veel van hen leverden ook individuele prestaties. Na de lessenreeks was er een tentoonstelling, waar deze werken voor belangstellenden te bezichtigen waren.

Sinds 2005 begeleidt Julia Berger ieder jaar in september en oktober de leerlingen van het zesde leerjaar van de scholen van As in samenwerking met een gastkunstenaar tijdens het Mini Steenkappersymposium.